کد : 120 ۵آبان ۱۴۰۲ ساعت 22:29
صرفه جویی فرهنگ و فهم جمعی است

پاییز و زمستان هم کمبود آب هم داریم

همه مردم ایران حتی در شمال پر باران و پرآب باید فراموش نکنند که ایران سرزمینی نیمه خشک است و با شرایط بارندگیهای چند سال اخیر ، به یقین در پاییز و زمستان هم با کمبود آب مواجه ایم. مردم ضمن صرفه جویی و تبادل نظر با هم صرفه جویی در مصرف را بعنوان یک فرهنگ ترویج کنیم.
پاییز و زمستان هم کمبود آب هم داریم
نظر شما
 
 
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است
با مصرف بهینه 300 خودرو اتومات جایزه بگیرید
اصول علمی روزنامه نگاری - روزنامه نگاری سایبری
کتاب اصول علمی روزنامه نگاری " روزنامه نگاری سایبری" در 300 صفحه قطع وزیری منتشر شد. اصول علمی مصاحبه ، گزارش نویسی ، خبر نویسی ، تاریخ روزنامه نگاری ایران، مبانی ارتباطات،سیاست های خبری، سواد رسانه ای، خبرنگاری بحران، روشهای سوژه یابی و یافته های نو در حوزه روزنامه نگاری سایبری" از فصل ها و مباحت کتاب است. این کتاب مرجع در مدت 45 روز به چاپ سوم رسیده است. فروش کتاب برای حوزه فرهنگ و رسانه 25 درصد تخفیف دارد. ایمیل "نویسنده" [email protected]