خدا حافظ برنج ایرانی

خدا حافظ برنج ایرانی
واردات یک میلیون تن برنج خارجی در حالی که هنوز هزاران هزار کیلو برنج تولید داخلی روی دست تولید کننده باقی مانده است، حتی برای مصرف کننده هم باور کردنی نیست.!

این سیاست های اقتصادی و عملکردها را هیچ احدی قبول ندارد اما در دولت ها گذشته و فعلی به دستور برخی مقام های عالی این بی تدبیری انجام و ضربات جبران ناپذیری به تولید داخلی و کشاورزان وارد می شود، به گونه ای که دیگر توان سر راست کردن را ندارند.!؟/