نتایچ جستجو عبارت " خطبه ها "

» 2 میلیون شغل در کشور ایجاد شد

» بعضي ها در فتنه 88 بوقلمون‌ صفت شدند

» بساط ایادی نظام سلطه درمنطقه برچیده خواهد شد

» استاندار با خرد جمعی انتخاب شود

» شهردار رشت پس فردا انتخاب می شود

» رشت در هزار توی مشکلات؟ !!

» اساسا دولت در کجای مرکز ثقل زمین ایستاده است!

» فتنه و دشمن ، نشانه ی پیشرفت انقلاب است

» تیم اقتصادی دولت چاره اندیشی کند

» استان چهارم در شمال تاسیس شود

» اطلاع رسانی خنثی و بی مایه در گیلان زیانبار است

» بیان دردها درنماز جمعه بعلت ناتوان برخی مدیران است

» مفسدانی با 100 پرونده فسادحاکی از سستی نظام نظارتی است

» 1200 میلیارد تومان مالیات به شهرداری ها و دهیاری های گیلان پرداخت شد

» استانداری مومن و بومی به سرعت انتخاب شود

» رانت و فساد اقتصادی خیانت به خون شهداست

» مسئولان استانی برخورد با مفسدان را سرعت بخشند

» اموال مسئولان شفاف سازی شود

» فتنه 88 خطرناک تر از جنگ تحمیلی بود

» آمریکا بداند از امروز هیچ سرباز و نظامی اش در دنیا امنیت نخواهد داشت