نتایچ جستجو عبارت " گوهر رود "

» شورا و شهرداری جای منازغه سیاسی نیست

» فاضلاب های خانگی گوهر رود رشت را به نابود کشانده است

» تراموا به قطار بین شهری گيلان متصل مي شود

» 50 میلیارد تومان برای زرجوب و گوهر رود تخصیص یافت

» پروژه آبهای سطحی رشت با سرعت در حال اجراست

» شورای چهارم خداحافظ، شورای پنجم خوش آمدید

» شهردار رشت رسما معرفی شد

» برای رفع آلودگیهای 2 رودخانه رشت کاری نشده است

» رفع مشکل رودخانه‌های رشت نیازمند همکاری فراگیر است

» استاندار: احیای تالاب انزلی شتاب می گیرد

» شهر رشت نیازمند پوست اندازی است

» احداث تصفیه خانه شیرآبه سراوان رشت تسریع شود

» سرازیر شدن فاضلاب به رودخانه های رشت تاسف بار است

» تلاش داریم بین رسانه ها تبعیضی نباشد

» پروژه های شهرداری رشت پیوست زیست محیطی داشته باشند

» تغییر کاربری‌ اراضی گیلان منابع ملی را به‌ شدت تهدید می‌کند

» ریه ی شهروندانی رشتی ضد تعفن نیست

» شهرداران قبلی رشت، بن بست را رقم زدند!

» رشت در هزار توی مشکلات؟ !!

» اعتبار ساماندهی رودخانه های رشت حیف و میل نشود

» حل معضل رودخانه های رشت عزم ملی می طلبد

» زرجوب و گوهر رود رشت همیشه جاری فاضلاب!!

» 44 نقطه آلوده کننده را کور کنید، کار تمام است

» اقدام های خوبی در رفع آلایندگی 2 رودخانه رشت انجام شد

» اعتماد ایجاد نکنیم ، آسیب می بینیم

» از این چهره حمایت شود

» رشت زیبا نباید بوی تعفن بدهد!

» ساخت آپارتمان در کوچه های باریک ازمعضلات رشت است

» اولویت های شهر رشت چیست ؟

» برخی مسئولان قصد محدود کردن شوراها را دارند