رئیس اوقاف وامورخیریه شهرستانهای رودسرواملش؛ ۲۲مهر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱۰

مراکز افق موجودیت می یابد

شبکه خبری گیلان 24: رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان های رودسر و املش بیان کرد: مراکز فرهنگی-قرآنی سابق به مراکز افق ارتقاء یافته که علاوه برفعالیتهای فرهنگی وقرآنی به رفع آسیب های اجتماعی پیرامون خود می پردازند.


محمدقاسم پور به مناسبت هفته وقف در نشست خبری عنوان کرد: مرکزفرهنگی-قرآنی-اجتماعی افق امام زادگان سیدمرتضی وسیدابراهیم (ع)ماچیان، اولین مرکزافق رودسر و تنهابقعه های استانی شهرستان است.
مراکزافق،ضمن انجام فعالیتهای فرهنگی-قرآنی به فعالیتهای اجتماعی نیز پرداخته و در رفع آسیبهای اجتماعی پیرامون خود اقدام می کنند.
مقام معظم رهبری فرمودند:بقاء متبرکه بایدبه قطب فرهنگی تبدیل شوند و به فرموده امام (ره):ما می خواهیم مردم درجواربقاء متبرکه درآرامش زندگی کنند.لذادرراستای رفع آسیبهای اجتماعی،بقاء متبرکه محوراند.
اداره اوقاف رودسرواملش درصدد است ،طی مصوبه سالجاری،12 مرکز افق دیگر دایر خواهد شد..
رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستانهای رودسرواملش تصریح کرد:دردهه وقف برنامه های متعددی ازجمله تکریم مدافعان سلامت،دیدارباخانواده شهدا به عنوان واقفان جان و شهدای سلامت،اجرای طرح احسان ماندگاردرقالب توزیع بسته های معیشتی،حضوردردونمازجمعه وارائه گزارش عملکردو افتتاح دو پروژه عمرانی تجدیدبنای ساختمان امام زاده سیدعلی کیا نیلو(زورزمه)وسیدعلی کیا کل محله چابکسر ،نشست تخصصی بامدیران آموزش وپرورش رودسر-کلاچای-رحیم آبادوچابکسربرگزار ونسبت به تکریم هیأت امنای فعال نیزاقدام می شود.
وی درادامه افزود:شهرستانهای رودسرواملش از  187بقعه متبرکه و457مسجد برخوردار و دارای تعداد 650نفرهیأت امنا و 320خادم است که باراصلی این مسئولیت،بردوش این عزیزان است.
رئیس اوقاف رودسرواملش ضمن تکریم هیأت امنای فعلی ،برتزریق نیروی جوان انقلابی ونوآور به بدنه هیأت ها تأکیدکرد.
محمدقاسم پوردربحث موقوفات گفت:موقوفات شهرستانهای رودسرواملش شامل موقوفات متصرفی وغیرمتصرفی است.دروقف متصرفی ،واقف تولیت وقف رابه اوقاف واگذارمی کندامادروقف غیرمتصرفی،اوقاف ناظربروقف بوده وتولیت وقف،برعهده ورثه و نماینده ایشان است.شهرستان رودسرواملش 116موقوفه متصرفی و11 موقوفه غیرمتصرفی برخوردار و 3255رقبه دارد که هررقبه می توانددارای چندرقبه باشد.وی تاکیدکرد:وقف می توانددر منفعت یا انتفاع باشد وبه واقف بستگی دارد .
محمدقاسم پوررئیس اوقاف رودسرواملش تصریح کرد:300بسته معیشتی به ارزش 75میلیون تومان درقالب طرح احسان ماندگاربه آسیب دیدگان از کرونا توزیع شده است.وی از توزیع 250بسته معیشتی دیگردردهه وقف خبردادوگفت: 4هزار بسته معیشتی به ارزش 600میلیون تومان ازسوی هیأت امنای مساجدشهرستانهای رودسر واملش توزیع شده است.وی درادامه افزود:ازابتدای سالجاری ،ازمحل درآمدهای وقف متصرفی ،300میلیون تومان اجرای نیت شده است./
سمیه محمدی-رودسر

منبع : گیلان 24

برچسب ها : اوقاف شهرستان رودسر مراکز افق هفته وقف

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است