رئیس شعبه تأمین اجتماعی کلاچای ؛ ۲۵تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۰

11میلیاردتومان به مستمری بگیران کلاچای پرداخت شد

شبکه خبری گیلان 24: رئیس شعبه تامین اجتماعی کلاچای گفت:درسه ماهه امسال 11 میلیاردتومان به مستمری بگیران تامین اجتماعی کلاچای پرداخت شده است.

خانم معصومه صادقپور واجاری رئیس تامین اجتماعی شعبه کلاچای به مناسبت هفته تامین اجتماعی اعلام کرد: 12هزار و 650نفر ازمردم خوب کلاچای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی واز این تعداد، یک هزار و 535 نفر مستمری بگیر تامین اجتماعی اند که شامل بازنشسته ،ازکارافتاده ومستمری بازماندگان است.
رئیس شعبه تامین اجتماعی کلاچای بیان کرد: 19الی 25 تیرماه هرسال که به نام هفته تامین اجتماعی نامگذاری شده،ناشی ازاهمیت کارکردنظام تامین اجتماعی درعمق بخشیدن به امنیت اجتماعی واقتصادی جامعه است.
معصومه صادقپورواجاری گفت:مقام معظم رهبری فرمودند:مامعتقدیم،مسئولان ودولت بطور ویژه ای بایدازطبقات نیازمندی که احتیاج به کمک دارند،حمایت کنندودراین میان،سازمان تامین اجتماعی،قدمهای موثری درجهت تحت پوشش قراردادن قشرهای آسیب پذیرجامعه برداشته وفلسفه سازمان با فلسفه نظام اسلامی منطبق است.
رئیس شعبه تامین اجتماعی کلاچای درادامه اظهارکرد:سازمان تامین اجتماعی ،یک سازمان بیمه گر اجتماعی و نهادعمومی غیردولتی است.اصول ومبانی بیمه گری سازمان،بااهداف اصلی نظام اقتصادی کشورهمسوئی کامل دارد.به طوری که ازیک سو،رونق فعالیتهای اقتصادی،تولیدی وصنعتی ،موجب افزایش جمعیت تحت پوشش سازمان می شود که به خودی خود،باعث افزایش امنیت خاطر وایجادامنیت روحی وسلامت جسمی وارتقاء بهروری نیروی کار می شود.
رئیس شعبه تامین اجتماعی کلاچای تصریح کرد:  12هزار و 650نفر ازمردم شریف کلاچای تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که 38 درصدازجمعیت 33هزار و636نفری کلاچای راشامل می شود.
صادقپورواجاری درادامه افزود:درسه ماهه نخست سالجاری بیش از 11میلیارد تومان مستمری به مستمری بگیران کلاچائی پرداخت شده است. کلاچای یک هزار و 535 نفر ،مستمری بگیر شامل بازنشسته،ازکارافتاده و مستمری بازماندگان دارد.
وی به ارائه خدمات الکترونیک وغیر حضوری سازمان تامین اجتماعی به مخاطبان درراستای جلب رضایتمندی آنان خبرداد وگفت:همسوبابرنامه های دولت ودرراستای اشاعه خدمات الکترونیک وگسترش فعالیت ها به صورت غیرحضوری وباهدف کاهش یافتن مراجعات وفراهم ساختن بسترهای مناسب برای تسریع ارائه تعهدات وبهره مندی بیمه شدگان، خدمات غیرحضوری فراهم شده است.
حذف دفترچه های درمانی درواحدهای درمانی سازمان وجایگزینی باکدملی ،حذف فرآیند تامین دفترچه های درمانی،گواهی کسراقساط مستمری بگیران،اخذاستحقاق درمان و...ازجمله این خدمات غیرحضوری است.
معصومه صادقپورواجاری رئیس تامین اجتماعی شعبه کلاچای خاطرنشان کرد: امیدواریم تاپایان سالجاری 75درصد ازخدمات سازمان باتوجه به فرمایش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وشعار امسال که تامین اجتماعی دیجیتال نامگذاری شده، تحقق یابد.
سمیه محمدی -کلاچای

منبع : گیلان 24

برچسب ها : تامین اجتماعی کلاچای رئیس شعبه صادقپور واجاری

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است