روسای قوا، وزرا و استانداران بخوانند....

روابط عمومی ها نیازمند ساماندهی هستند

روز یا هفته ارتباطات و روابط عمومی را هفته قبل مانند سالهای پیش تر در حالی پشت سر گذاشتیم که اگر نگوییم همه مسئولان اما بسیاری از مدیران دولتی ، نهادها، ارگانها و حتی مدیران روابط عمومی ها در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در سراسر کشور پیام های فوق العاده زیبایی نگاشتند
به قلم: مجید محمدپور – نویسنده، روزنامه نگار و استاد علوم ارتباطات

پیام های مدیران کشور و عوامل روابط عمومی  که از منظر مفهومی در مواردی به هم شبیه بوده، فوق العاده حائز اهمیت و دلگرم کننده بود، اما این دلگرمی زمانی دوام خواهد داشت که عملیاتی شود و در صحنه اجرایی قابل لمس و مشاهده باشد.
تردیدی نیست صرف سخنرانی ها و متن نویسی های زیبا بدون پشتوانه  لذتی لحظه ای و زودگذر است و اگر کسی با این جمله نویسنده مخالفتی دارد، آماده مناظره جدی درعرصه رسانه ای هستیم.
بی تعارف پیام های زیبایی به ثبت رسید که در صحنه اجرا و عملی 99 درصدشان بر روی صفحات کاغذ و در تلفن های همراه و صفحات اینترنتی مدتی باقی خواهد ماند و البته که آثارشان بسیار زودگذر است.؟!
از سوی دیگر شاید چندان نیاز نباشد در این راستا مستندات متنوع و متعددی ارایه شود بلکه فقط یک نگاه گذرا به حوزه اطلاع رسانی  و بررسی میدانی پرتالهای روابط عمومی ها سازمان های دولتی، نهادها و ارگان ها به خصوص دربخش های اقتصادی و دانشگاهی گواه این ادعا است.
در این راستا بخش اطلاع رسانی دولت، به خصوص حوزه های علمی و  تحقیقاتی، اقتصادی و در استان ها در استانداری ها و اداره های کل و نهادهای انقلاب اسلامی از آشکار  بودن این ضعف بزرگ 40 ساله حکایت دارد.
اینکه چه زمانی باید این معضل بزرگ حل شود و یا آنکه برای آن چاره اندیشی واقعی صورت گیرد  حداقل برای  نویسنده مشخص نیست ، اما به نظر می رسد به نسبت  در میان قوای سه گانه " خبرگزاری خانه ملت و روابط عمومی مجلس در این راستا بهتر از قوای دیگر عمل کرده است.
ناگفته نماند ، اطلاع رسانی در مجلس هم نیازمند اصلاحات و بازسازی در راستای همگامی با فعالیت های نمایندگان مردم در بهارستان بوده و برای حل این مشکل باید در سراسر کشور فراخوان داده شود. فراخوانی که در آن صاحب نظران نه تنها در دادن نظر بلکه در میدان عمل وارد شده و برای این هدف بزرگ  هزینه شود.
متاسفانه" در کشور ما اغلب طرح ها و ایده های از صاحبان فکر و اندیشه دریافت و به اسم کسانی در درون سازمان و نهاد عملیاتی می شود و امتیازات برای کسانی است که  در خلق اندیشه و اثر فاقد نقش بوده اما در مصدر امور هستند.!
نظر به اینکه نویسنده هم اکنون در شمال ایران اقامت دارد ، خیلی وارد دامنه کار قوای سه گانه ، شرکتها و سازمان های وابسته به قوا در پایتخت نمی شود، اما در استان ها وضعیت اطلاع رسانی و خبر به معنا و مفهوم واقعی خبر رسانی برای آگاهی افکار عمومی  تاسف بار است. در این راستا استانداری ها و اداره های کل فرهنگ و ارشاد باید آستین ها ی را بالا زده و طرحی نو در اندازند و برای این طرح هم به معنای واقعی بهایی بدهند.
" د ر استان ها نیز وقتی تحلیل و سخنی به میان می آید همه مسئولان دیدگاه و نظرات و طرح شما را صلواتی و فقط در راه خدا طلب می کنند.؟!.
بعنوان نمونه در استان های گیلان، قزوین و مازندران که حوزه و گستره فعالیت نشریه ی هفتگی " واکنش " به مدیریت نویسنده است ، در حالی که شرایط به علت وجود و حضور نیروهای خوب و استعدادهای بلقوه  باید بهتر از استان های دیگر کشور باشد، هرگز شرایط اینگونه نبوده و ضعف ها اطلاع رسانی به روز، موثر، مفید محسوس بوده و نیازمند بازنگری است.
یکی از بازنگری ها در روابط عمومی کشور و البته استانهای هدف نویسنده، تغییر نگاه مدیران به نیروهای زبده، امکانات و بودجه روابط عمومی ها است که براساس بررسیهای میدانی 90 درصد مدیران به این بخش اهمیتی نداده و بعضا در روز جهانی یا روز ملی روابط عمومی تنها به صدور پیام بسنده می کنند.!!
گام دوم ، بهره گیری از نیروهایی است که هرگز شم و ویژگی و شخصیت فعالیت در روابط عمومی ها را ندارند و این واحد یا مدیریت را اشتباه گرفته اند. در عین حال متاسفانه مدیران روابط عمومی اغلب سفارشی، غیر عملیاتی، کم انرژی ، ناآشنا به ویژگیهای یک روابط عمومی علمی، کارآمد و... بوده  و از آنجایی که با سفارش و دستور از بالا وارد این حرفه ی مهم شده اند، با هر عملکردی پشتوانه مقتدری برای بقاء دارند.!؟
این مدیران و عوامل زیر مجموعه اگر در روز یک خبر از بازدید مدیر کل سازمان، رئیس دانشگاه، فرمانده یا مدیر عامل شرکت تولیدی یا یک پیام تبریک و تسلیت از بالاترین مقام سازمان منتشر کنند، قانع بوده و تصور می کنند" روابط عمومی همین است و بس.؟
 این گروه از روابط عمومی ها گاهی برای مدیران زبان می ریزند  یا آنکه اخباری در ثنا و تعریف و تمجید مدیر با رانت و پرداخت هایی به رسانه ها سفارش در تبلیغ ناروای مدیر می دهند که همه این ها ضد روابط عمومی و فاجعه است. فاجعه ای که هم اکنون در  درصد بالایی از روابط عمومی های کشور جریان دارد. برخی از روابط عمومی ها هم نداشتن نیروی کافی، امکانات، تجهیزات و .... را برای ناکارآمدی خود بهانه می کنند.
یک روابط عمومی برای عملکرد علمی، آگاهانه، شفاف، امید بخش، ارتباطی مناسب میان سازمان و افکار عمومی  البته به امکانات، بودجه و نیرو نیاز دارد، مشروط بر آنکه این امکانات را عادلانه و با تدبیر و تعقل به کار بگیرد.
در چند سال اخیر بسیار شنیده شده که مثلا  روابط عمومی یک شهرداری، یا سازمان یا مجموعه ی اقتصادی، یک واحد تولیدی بزرگ خصولتی و ... در یک سال چند میلیارد تومان هزینه تبلیغات محیطی و اطلاع رسانی رسانه ای کرده است که بخش عمده آن هم به دوستان و علاقه مندان شخصی مدیران روابط عمومی اختصاص یافته ، یا روابط عمومی یک سازمان اقتصادی در همین شمال ایران بودجه روابط عمومی را به چند سایت بدون مجوز که انتقادهایی  به عملکردها داشته " بخوانید حق السکوت" پرداخته یا به دوستان، فامیل و هم حزبی ها توجه ویژه ای داشته و دارد!!. در این خصوص مستنداتی وجود دارد که در صورت مهیا بودن زمینه انتشار آنها را منتشر خواهیم کرد.
برای ساماندهی این امر متخلفانه و متقلبانه که موجب نومیدی فعالیت های رسانه ای در کشور و در شمال ایران شده باید مدیران و مسئولان چاره اساسی بیندیشند و برگزاری جلسات مشورتی و هم اندیشی ها با پرداخت حق مشورت و حق جلسه می تواند در این خصوص راهگشا باشد، اقداماتی که به آنها بها داده نمی شود.
شایسته است ، مدیران اجرایی و نهادها در قوای سه گانه کشور در همان ابتدای انتصاب شان یک آشنایی حداقلی با روابط عمومی و نقش و جایگاه آن داشته باشند و این واحد را ملک شخصی تلقی نکنند یا آنکه بی اهمیت به آن از کنارش عبور نکنند.  چندی پیش مدیر یک روابط عمومی در یک اداره کل پیامی فرستاد مبنی بر اینکه مدیر کل متبوعش هیچ شناخت و درکی از جایگاه روابط عمومی ندارد و می گوید ، اساسا به روابط عمومی نیازی نیست و خودش اطلاع رسانی می کند و او باید در دفتر مدیر کل به تلفن های پاسخ بدهد.! یا سال 1397 در دیداری که با بخش ارتباطات بانک مسکن  استان انجام شد، گفته شد براساس بخشنامه ای از تهران روابط عمومی بانک در استان ها با بخش های دیگری ادغام شده و سطح و جایگاه روابط عمومی بعنوان یک مدیریت واحد، مستقل و موثر به شدت تنزل یافته است. " به راستی برخی مدیران در کشور و استان ها چه می کنند.؟!
جالب آنکه مدیران همین بانک ها، موسسات، سازمان ها و وزارتخانه ها زودتر و مشروح تراز سایرین پیام های تبریک روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را صادر می کنند.!
واقعیت این است که مدیر یک روابط عمومی در گام نخست باید با آگاهی لازم از همه ی استعدادها، امکانات، نیروهای موجود در سازمان به صورت علمی ، حرفه ای و به درستی و با صداقت بهره گیری کرده و توازن و تناسبی بین رسانه ها برقرار و ارتباط  سازمان و اهداف مدیریت با افکار عمومی را در سطحی برجسته و فاخر برقرار سازد. بسیار مشاهده شده، دوستان روابط عمومی در کشور و در شمال ایران با همین نگاه به مسئولیت های بالاتر و بسیار مهم تری ارتقاء پیدا کرده اند.
از سوی دیگر جالب است بدانیم، برخی از مدیران روابط عمومی ها  دارای مدرک دکتری دررشته های مرتبط با همین حرفه یا رشته های نزدیک به حوزه ارتباطات و روابط عمومی  در کشور و در منطقه شمال ایران به معنای واقعی کلمه  سواد و کارآیی شان به اندازه یک دیپلمه در حوزه  روابط عمومی هم نیست.  شایسته است مدیران استانی و کشور به این امور توجه کنند.  به تازگی اعلام شده است، ازنظر یونسکو و دیگر سازمان های تحقیقات جهانی سواد به آنچیزی گفته می شود که در زندگی فرد و اطرافیانش تغییر درست و موثری ایجاد کند.
هم اکنون روابط عمومی هایی را در تهران و شمال ایران می شناسم که دانشجوی دکترا و یا دکترای علوم انسانی هستند ، اما با حضورشان تنها تغییری که درآن سازمان رخ داده است، ضعف در ارتباط مردمی و کاستن از  بیان فعالیت ها و خدمات مجموعه است و با حیرت تمام همچنان بر صندلی مدیریت روابط عمومی تکیه زده اند.
در کتاب " روابط عمومی ستون خیمه سازمان" به قلم نویسنده، 25 وظیفه برای مدیران روابط عمومی شرح داده شده که به نظر می رسد تنها درصد کمی از روابط عمومی ها نیمی از این وظایف را انجام داده و اجرا می کنند و اینها همان افرادی هستند که به سرعت ارتقاء جایگاه و مقام پیدا می کنند یا با افتخار و شانیت در مقام خود ابقاء می شوند.
کلام آخر اینکه، باید موجودیت و وضعیت عملکردی روابط عمومی ها و مناسبات آنها با افکار عمومی، رسانه ها و آگاهی بخشی به جامعه تغییر اساسی کند. برای تحقق این هدف  بزرگ شایسته است ، دانشگاه های بزرگ در سراسر کشور ، استانداری ها، سازمان های بزرگ اقتصادی،  شرکت های تولیدی عظیم ، تعاونیها و .... در این راستا پیشگام باشند.
به درستی می دانم، مسئولان کشور و استانی به این مسائل توجه چندانی ندارند و کار خودشان را می کنند اما بعنوان یک روزنامه نگار دلسوز به شرایط کشور هر سال یکی دوبار دراین باره تذکراتی داده می شود ، به امیدی روزی که یک رئیس قوه ای، وزیر، استانداری  توجه خاص و عملیاتی به این نظر و دیدگاه داشته باشد.
به امید آن روز............... خرداد 1399

منبع : گیلان 24

برچسب ها : روابط عمومی کارآمدی افکار عمومی مدیران قوای سه گانه

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است