توسط شهردار رشت،

بودجه 875میلیارد تومان 99 تقدیم شورا شد

شبکه خبری گیلان 24: شهردار رشت با حضور در صحن شورا بودجه ۸۷۵ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ شهرداری را تقدیم رئیس شورای شهر کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، ناصر حاج محمدی در این نشست در باره نحوه تنظیم بودجه سال ۹۹ شهرداری گفت: امسال نحوه بودجه نویسی به صورت عملیاتی بوده و در قالب اقدامات برنامه محور، ساز و کارهای خرید و