3500 کارفرما گیلان 600 میلیارد تومان بدهی دارند

کارفرمایان گیلانی بدهی خود را تعیین تکلیف کنند

گیلان 24 و نشریه واکنش: تامین اجتماعی استان گیلان از کارفرمایان مدیون به این سازمان خواست وضعیت بدهی های خود را تعیین تکلیف کنند.

 روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان با انتشار گزارشی ازوضعیت مطالبات بیمه ای از کارفرمایان استان ، با فراخوان این گروه ، خواستار تعیین تکلیف بدهی های بیمه ای به تامین اجتماعی شد .
 
دراین فراخوان با اشاره به بدهی 600 میلیارد تومانی حدود 35000 کارفرمای استان آمده است : با توجه به آغاز فصل صدور بیلانهای کارگاهی برای دوره لغایت اسفندماه سال 97 ، شایسته است کارفرمایان مدیون بمنظور تعیین تکلیف یدهی های معوق خود دراسرع وقت به شعب تامین اجتماعی مراجعه نمایند .  
 
براین اساس از آنجا که مراحل قطعیت بدهی ها و ورود به مراحل اجرائی از یکسو و امکان تبدیل به حال شدن بدهی های تقسیط شده و الزام پرداخت یکجای آنها در محاسبات بیلان اعمال خواهد شد از کارفرمایان محترم استان دعوت بعمل آمده تا با مراجعه به شعب تامین اجتماعی نسبت به پرداخت و تعیین تکلیف بدهی های بیمه ای خود اقدام نمایند .
 
 سازمان تامین اجتماعی بعنوان مجموعه ای عمومی و غیردولتی فاقد منابع از بودجه دولت بوده و ارائه تعهدات آن صرفاً از محل حق بیمه ها انجام می پذیرد .  
 
 در ادامه رویکرد تعاملاتی بمنظور همکاری با واحدهای تولیدی صنعتی برنامه های متنوعی در دستور کار قرار گرفته است که تقسیط های بلندمدت با رعایت ضوابط مربوطه از آن جمله میباشد .

منبع : گیلان 24

برچسب ها : تامین اجتماعی گیلان کارفرمایان بدهی تعیین تکلیف

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است