مدیر کل تامین اجتماعی گیلان خبر داد،

40 هزار سند تعهد کوتاه مدت برای بیمه پردازان صادر شد

گیلان 24 و نشریه واکنش: بیمه شدگان تامین اجتماعی در دوران بیمه پردازی از انواع تعهدات کوتاه مدت برخوردار ند و طی سال گذشته 40 هزار سند برای ارائه تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان گیلانی صادر شد.

 جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان طی گزارشی با اعلام اینکه در سال گذشته برای ارائه تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان تعداد ٤٠٠٢٢ فقره سند توسط واحدهای تابعه استان صادر شده است اظهار داشت : سازمان تامین اجتماعی بزرگترین و گسترده ترین مجموعه بیمه گر اجتماعی است که دامنه متنوعی از خدمات و تعهدات ازپیش از تولد تا پس از مرگ را به مخاطبین خود ارائه مینماید .
 ,وی افزود : شناخت بسیاری از بیمه شدگان از سازمان محدود به داشتن دفترچه درمانی و استفاده ازتعهدات بلندمدت با اولویت بازنشستگی است درحالی که این مجموعه افتخار دارد تا گستره تعهداتی فراوانی را در طی بیمه پردازی به بیمه شدگان ارائه مینماید بگونه ای که در سال ٩٧ در این راستا در سطح ٢٨ شعبه اجرایی تامین اجتماعی گیلان بیش از ٤٠ هزار سند تعهدات کوتاه مدت شامل انواع کمک هزینه ها و غرامتها به ثبت رسیده است .
 
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری با ١٦٣٧٣ فقره و سهم ٤٠/٩ درصدی از مجموع اسناد صادره بیشترین میزان تعهدات کوتاه مدت استان را داشته و پس از آن کمک هزینه اروتز و پروتز ( وسایل کمک پزشکی ) با ١٤٢١١ مورد و سهم ٣٥/٥ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد .  
 
تعداد ٢١٩٢ فقره کمک هزینه کفن و دفن ، تعداد ٢٠٨٣ کمک هزینه ازدواج ، ٥٥ مورد غرامت نقص عضو و ٥٠ فقره هزینه سفر بیمار ازدیگر تعهدات انجام شده تامین اجتماعی گیلان در سال ٩٧ بوده است .

منبع : گیلان 24

برچسب ها : تامین اجتماعی گیلان بیمه پرداران سند کوتاه مدت

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است