تحویلداری:

شرکت تعاونی تامین نیازفرش استانی تشکیل می شود

گیلان 24 و نشریه واکنش: مدیر تعاون اداره کل تعاون گیلان از تشکیل شرکت تعاونی تامین نیاز فرش استان خبر داد.

فرشیدتحویلداری مدیرتعاون اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی گیلان درجلسه هماهنگی اجرای تفاهم نامه وزارت متبوع با مرکزملی فرش ایران اعلام کرد: با عضویت تعاونی ها و سایر تولیدکنندگان فرش دستباف وبا هماهنگی سازمان صنعت،معدن وتجارت تعاونی تامین نیاز فرش دستباف به صورت استانی تشکیل خواهدشد.
 درجلسه مشترک باسازمان صنعت، معدن وتجارت استان مهری رییس اداره فرش سازمان یادشده ضمن تاکید برتشکیل این تعاونی، خواهان حمایت همه جانبه ونظارت پس از تاسیس این تعاونی شد . درادامه مقرر شد بادعوت اداره کل گردهمایی تعاونی های فعال حوزه فرش دستباف وسایر بافندگان فرش دارای پروانه تولید برگزار ومتعاقبا تشکیل تعاونی انجام شود.n.n.
خدمت بین دانا.

برچسب ها : گیلان نیاز فرش تفاهم نامه

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است