تامین اجتماعی اعلام کرد،

2100 میلیارد تومان تعهدات به بیمه شدگان پرداخت شد

گیلان 24: ٢١٠٠ میلیارد تومان انواع تعهدات بیمه ای به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دراستان گیلان پرداخت شد .

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان درسال ٩٦ مبلغ ١٣٨١ میلیارد تومان مستمری بازنشستگی ، ٤٩٨ میلیارد تومان مستمری بازماندگان وازکارافتادگان وقریب به ٦٠ میلیارد تومان درقالب موضوع ماده ٣٩ قانون به مستمری بگیران پرداخت شد .
 
براساس آخرین آمارتعهدات ریالی دراین حوزه همچنین مبلغ ١٠٨ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری وبیش از٥٦ میلیارد تومان تعهدات کوتاه مدت مشتمل برانواع کمک هزینه ها وغرامتها به بیمه شدگان مشمول پرداخت شد .
 
بیش از ٩٠ درصد تعهدات تامین اجتماعی استان با رقم ١٩٣٨ میلیارد تومان مربوط به پرداخت انواع مستمری ها می باشد .
 
این تعهدات درحالی بدون وقفه به انجام رسید که مجموع منابع درآمدی از محل حق بیمه ها دراستان حدود نیمی ازاین رقم را پوشش میدهد .
 
درپایان سال ٩٦ بیش از٤٠٩ هزار بیمه شده اصلی وافزون بر ١١٧ هزار مستمری بگیربه اتفاق افراد تبعی خود تحت پوشش تامین اجتماعی بوده اند .
 
 
 
لیلا خدمت بین دانا

منبع : گیلان 24

برچسب ها : تامین اجتماعی گیلان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است