دکتر رسولی:

صاحب نظران حوزه عمرانی برای طرح های شهری فراخوان می شوند

گیلان 24: رییس کمیسیون عمران شورای شهر رشت با بیان رویکرد مشاوره محور کمیسیون عمران با اشاره به لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ که از سوی شهرداری به شورا تقدیم شده است، از همه کارشناسان و صاحبنظران در این حوزه جهت ارائه پیشنهادات و طرح های مورد نظر خود تا 10 روز آینده دعوت به عمل آورد.

 

 
وی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به سیما و منظر شهر در حوزه عمرانی بهسازی نمای ساختمانها را اقدامی مؤثر در این راستا دانست و با ذکر این مورد که بهسازی باید منوط به یک طرح کارشناسی در ابعاد حقوقی،فنی و اجرایی باشد خواستار اتخاذ سیاستگذاری متمرکز در این باره از سوی سازمان منظر و فضای سبز شد و از تشکیل یک کارگروه تخصصی جهت بررسی این طرح متشکل از مدیران سازمان و کارشناسان نخبه رشته های درگیر در این حوزه خبر داد.
 
رییس کمیسیون عمران در ادامه با اشاره به بودجه سال آینده سازمان عمران با انتقاد از عملکرد شهرداری در مبحث آسفالت خیابانهای شهر در سالهای اخیر اقدامات غیرکارشناسی در این حوزه را که باعث تعدد تکرار اجرای آسفالت در خیابانها و عدم کیفیت آن شده است باعث نارضایتی و بی اعتمادی شهروندان به شهرداری در حوزه آسفالت دانست.
 
رسولی با بیان این مورد که تاکنون تلاشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته لیکن به دلیل عدم وجود نگاه کارشناسی و نبود نظارتهای لازم دستاورد قابل قبولی برای رضایت شهروندان موجود نیست انجام فرآیند آسفالت از تهیه تا اجرا را امری کارشناسی دانست که با توجه به بودجه در نظر گرفته شده و نیروی انسانی مجرب موجود در بدنه شهرداری با تدوین یک نقشه راه و برنامه ریزی صحیح به بهترین شکل قابل اجرا دانست.
 
در ادامه عاقلمنش با ذکر این موضوع که در بحث فضای سبز شهری نیز همچون مبحث سیما و منظر نیازمند مشارکتهای مردمی با ارائه بسته های تشویقی هستیم با اشاره به سبقه و شهرت رشت به عنوان یک باغ شهر خواستار ترغیب ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی فعال در شهر به ایجاد فضای سبز در محیط پیرامونی حوزه فعالیتهایشان شد.وی در ادامه با اشاره به برخی خیابانهای فرعی که در بحث بهسازی سیمای آنها اقدامی نشده خواستار بازنگری سازمان منظر و فضای سبز در این مورد و در راستای ایجاد نشاط
 
عمومی شهروندان شد.
 
رمضانپور نیز با اشاره به این مورد که تصمیم گیری در حوزه سیما و منظر نیازمند همفکری با کارشناسان معماری و زیبایی شناسی بوده و باید اقدامات در این حوزه به صورت کارشناسی باشد با اشاره به قرابت زمانی به هفته درختکاری خواستار حساسیت سازی شهروندان در ۵۵ محله شهر در این باره و مشارکت در ایجاد فضای سبز در محدوده زندگی خود با استفاده از امکانات و بسته تشویقی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شد.
 
به گزارش روابط عمومی شورای شهر رشت ، عبدالهی نیز با بیان این موضوع که باید با بهره گیری از متخصصین عقب ماندگی ها در حوزه آسفالت را که یکی از اصلی ترین مطالبات شهروندان در سالهای اخیر میباشد جبران کنیم نظارت افراد دلسوز و متعهد سازمان عمران را مؤلفه اصلی ارتقای سطح کیفیت و بهبود آسفالت دانست.
عضو کمیسیون عمران با اشاره لزوم حمایت از سازمان عمران به عنوان متولی امر آسفالت و تجهیز ماشین آلات و کارخانه آسفالت متعلق به این سازمان خواستار آموزش نیروهای متخصص در امر اجرای آسفالت شد.
زهرا رضائی

منبع : گیلان 24

برچسب ها : شورای شهر رشت رسولی صاحب نظران عمران فراخوان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است