علی رضا جیرانی مقدم

جذب سرمایه باعث تحقق تحول اقتصادی استان گیلان خواهد شد

شکل گیری نگرشی آگاهانه، منطقی، نظام مند و در عین حال کاربردی در امر جذب،حفظ و توسعه سرمایه گذاری ، سبب ایجاد رویکردی عمل گرا و اجرایی می گردد ...

شکل گیری نگرشی آگاهانه، منطقی، نظام مند و در عین حال کاربردی در امر جذب،حفظ و توسعه سرمایه گذاری ، سبب ایجاد رویکردی عمل گرا و اجرایی می گردد که موانع و نواقص موجود در مسیر تحقق تحول اقتصادی را از طریق اصلاح دیدگاه حاکم، منطبق با رهنمود ها و منویات مقام معظم رهبری پیرامون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و فضای کسب و کار در چهارچوب اقتصاد مقاومتی برطرف نموده و سبب اعتلا و رشد اقتصادی استان گیلان و در سطح کلان تر میهن اسلامی می شود.

جهت شکل گیری و تحقق چنین نگرشی، گام نخست تمرکز بر ایجاد فرصت های سرمایه گذاری مطلوب و پایدار استانی – که فاقد نقص اطلاعات فنی و اقتصادی باشد- توسط سرمایه پذیران و گام بعدی معرفی مناسب و شایسته فرصت های ایجاد شده – در قالب های مدرن طرح های سرمایه گذاری- از سوی سرمایه پذیران به سرمایه گذاران می باشد. تا از این طریق ابعاد فرصت های سرمایه گذاری برای صاحبان سرمایه مشخص ، و ایشان بتوانند با تکیه بر تحلیل میزان همزمانی بازده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات از نظر وقوع و موارد دیگری که توسط مشاوران سرمایه گذاری به ازاء هر فرصت تهیه می گردد،ریسک منطقی و متناسب با ذات هر طرح را شناسایی و پس از پذیرش آن، مطمئن اقدام به سرمایه گذاری نمایند. که این مقوله به نحوی بیان فرایند صحیح جذب سرمایه است.

نکات کلیدی در اجرای فرایند فوق، اصلاح دیدگاه حاکم بر فضای فعلی جذب سرمایه که همانا تغییر رویه از اولویت دهی و تمرکز بر جذب سرمایه گذار – بویژه سرمایه گذار خارجی- به سمت و سوی اولویت بخشی به نقش و جایگاه سرمایه پذیر در ایجاد فرصت های سرمایه گذاری پایدار،همچنین ارتقاء توان مندی سرمایه پذیران آگاه و آینده نگر استانی با همیاری مشاوران حرفه ای جهت شناسایی چهار چوب بازار هدف که شامل موُلفه های ذیل است؛

 ب : برنامه ریزی صحیح موضوع سرمایه گذاری با توجه به ابعاد برنامه ریزی.
ا : ابعاد شناسی بازار، منطبق بر موضوع سرمایه گذاری با تکیه بر ابعاد بازاریابی و مدیریت بازار.
 ز : زیرکی در شناسایی ارزش های واقعی موضوع سرمایه گذاری با تمرکز بر دانش مالی مدرن.
 ا : ارتباط اثربخش اقتصادی و سیاسی در سطح مورد تقاضای موضوع سرمایه گذاری از طریق شکل گیری ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC).
ر : رویکرد مذاکراتی اثر بخش با صاحبان قدرت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی با تکیه بر شناسایی و معرفی تعارضات موجود و ابعاد آن ها در بازار هدف و بیان روش های رفع آن تعارضات از طریق تاکتیک ها و تکنیک های مذاکراتی مربوط.
 و در نهایت استخراج موُلفه هایی چون مخارج سرمایه ای ، رشد فروش ، میزان سودآوری و ... جهت ارائه مناسب ، متناسب و به هنگام آن ها به سرمایه گذاران می باشد.

 اجرای دقیق این فرایند ، فرصت های سرمایه گذاری استان گیلان را بیش از پیش نمایان و ارزش و اعتبار (واقعی و افزوده) آنان را برای سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه داخلی و خارجی شفاف و آشکار می سازد؛ و سبب بروز رقابت میان صاحبان سرمایه جهت شکل گیری سرمایه گذاری های پایدار در استان می شود؛ که این مصداق بارز تحقق جذب سرمایه و متوازن سازی آن در چهارچوب اقتصاد مقاومتی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب است.

منبع : Gilan24.ir

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است