مدیر کل تامین اجتماعی خبر داد،

ثبت بیش از ١٨٠٠ درخواست برای بخشودگی جرائم بیمه ای

گیلان 24 و نشریه واکنش: در فاصله ١٠ روز مهلت باقیمانده تا اتمام فرصت استفاده از طرح بخشودگی جرائم بیمه ای برای کارفرمایان خوش حساب بیش از ١٨٠٠ درخواست از سوی کارفرمایان گیلانی در این خصوص ثبت شد .

 جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به بدهی ٣٣٠ میلیارد تومانی کارفرمایان استان بابت حق بیمه های نیروهای خود ، اظهارداشت بر اساس طرح پیشنهادی سازمان همسو با رویکرد های دولت تدبیر وامید بمنظور صیانت از واحدهای تولیدی صنعتی ومنویات مقام معظم رهبری مبنی بر تاکیدات صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی واشتغال ، بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان به مدت سه ماه از ٦ بهمن ماه ٩٥ تا ٦ اردیبهشت ماه سالجاری دردستورکار قرارگرفت که تاکنون یعنی درفاصله ١٠ روز مانده به اتمام مهلت تعیین شده بیش از١٨٠٠درخواست در ٢٧ شعبه استان به ثبت رسیده است .
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همچنین اظهارداشت : درصورت انجام تعهدات صورت گرفته توسط کارفرمایان متقاضی وپرداخت بموقع اقساط بیش از ٧٤ میلیارد ریال از مطالبات تامین اجتماعی گیلان تعیین تکلیف خواهد شد .
حق پرست افزود : درحال حاضر بیش از ٣٥ درصد دیون کارفرمایان استان متعلق به حدود ٤٠ شرکت بزرگ میباشد که دارای بدهیهای افزون بر یک میلیارد تومان میباشند .
ایشان با اشاره به تسهیلات فراهم شده در این طرح ازجمله حذف ضمانت نامه های بانکی و افزایش دامنه اختیارات شعب بمنظور تقسیط بدهیها و.. با فراخوان مجدد کارفرمایان ، زمان اندک باقیمانده برای برخورداری ازطرح بخشودگی جرائم را فرصتی مغتم جهت واحدهای مدیون و تعیین تکلیف بدهیهای معوق برشمرده واذعان داشت : درسالی که مزین به نام اقتصاد مقاومتی ، تولید واشتغال میباشد این گام بلند از سوی تامین اجتماعی بمنزله حرکتی همسو با خط مشی های تبیینی ودرراستای حمایت از عرصه تولید واشتغال میباشد .
مدیرکل استان همچنین ازبرگزاری جشنواره ملی اقتصاد مقاومتی ، تقویت تولید واشتغال با معرفی کارفرمایان نمونه براساس شاخصهای سازمانی وانجام تکالیف قانونی در روزهای آتی توسط سازمان تامین اجتماعی خبر داد .

منبع : گیلان 24

برچسب ها : تامین اجتماعی، گیلان، جریمه، بیمه ای، کارفرمایان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است