در راستای تحقق مصوبات کارگروه رفع موانع تولید، ۲۳فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۹:۲۹

تامین اجتماعی دستگاه پیشتاز شناخته شد

گیلان 24 و نشریه واکنش: بر اساس گزارش سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان ، اداره کل تامین اجتماعی گیلان با ٧١ درصد تحقق مصوبات کارگروه رفع موانع ورونق تولید ، بعنوان دستگاه پیشتاز دراین عرصه در سال ٩٥ معرفی شد.

دراولین جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وکارگروه رفع موانع ورونق تولید استان که به ریاست دکتر محمدعلی نجفی استاندارگیلان وبا حضور جمع کثیری ازمدیران دستگاههای اجرایی وادارات برگزار شد بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان ، اداره کل تامین اجتماعی گیلان با ٧١ درصد تحقق مصوبات کارگروه رفع موانع و رونق تولید ، بعنوان دستگاه پیشتاز دراین عرصه در سال ٩٥ معرفی گردید .  
جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اعلام این خبر اظهارداشت : هرچند تامین اجتماعی بصورت مستقیم درایجاد اشتغال وتولید متولی امر نمیباشد ولی بواسطه رویکرد وتاثیرگذاری وتاثیر پذیری ازشرایط اقتصادی وگره خوردن با جوامع کارگری وکارفرمایی وحوزه های صنعت وکسب وکار، بمنزله مقوم اشتغال وتولید قلمداد گردیده وفعالیتهای سازمان دراتخاذ تدابیر مناسب به جهت اجرای اصول اقتصاد مقاومتی وحمایت ازاین بخش بویژه درسال گذشته چشمگیر بوده است .
حق پرست همچنین اظهارداشت : نگاه ما به مقوله تولید یک تفکروخط مشی حمایتی بوده و براین باوریم که میتوانیم به مثابه روغن لابلای چرخ دنده های صنعت وتولید درکنار کارفرمایان و نیروهای مولد شاغل نقش آفرینی نماییم .
مدیرکل استان ، آمار منتشره از سوی اداره صنعت ، معدن وتجارت وقرارگرفتن تامین اجتماعی در مقوله اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع ورونق تولید دررأس ادارات استان را حاصل نوع نگاه وباورعمیق مدیران سازمان و سیاستهای تدوین شده دراین مسیر و همسو و پیشگام درتحقق شعاراقتصاد مقاومتی ، تولید واشتغال برشمرده وافزود : تامین اجتماعی استان درسال ٩٥ با شرکت مستمر درتمامی نشستهای کارگروه مذکورضمن تلاش درجهت رفع موانع ومشکلات شرکتهای بحران دار منطقه موفق به اجرای ٧١ درصد مصوبات شد .

منبع : گیلان 24

برچسب ها : تامین اجتماعی،اقتصادی مقاومتی،کسب و کار،موانع تولید،گیلان،دستگاه پیشتاز،

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است