شکری:

دولت باید تمام پرداخت ها و هزینه کردها را شفاف کند

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس،گفت:تا زمانی که در بخش مالیاتی، پرداختی ها و سایر بخش های اقتصادی شفافیت نباشد،اقتصاد کشور متضرر می شود.

محمود شکری با اشاره به اقدامات مجلس برای تحقق و اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی،گفت:دربرنامه ششم توسعه برای شکوفایی ظرفیت های روستایی مصوبات مهمی تصویب شد که یکی از این مصوبات ظرفیت سنجی روستاها و فعالسازی این ظرفیت ها است.

نماینده مردم تالش،ماسال و رضوانشهر درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه دولت باید هرساله 5 هزار روستا را ظرفیت سنجی کند،افزود:باید با فراهم کردن زیرساخت های لازم توسط دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی پتانسیل و ظرفیت های هر روستا فعال شود و با اشتغال بیکاران هر روستا،اقتصاد آن فعال شود.

بخش خصوصی باید برای سرمایه گذاری در بخش صنعت، تولید و کشاورزی ترغیب شود

شکری با اشاره به اینکه با افزایش اشتغال در روستاها مهاجرت معکوس صورت می گیرد،ادامه داد:باید درآمد روستاییان را افزایش داد،تا آمار فقر و بیکاری در روستاها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه در بخش صنعت و کشاورزی می توان اقتصاد روستاها را فعال کرد،یادآور شد:باید بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت،تولید و کشاورزی ترغیب شود، تا بتوان چرخ اقتصاد کشور را به گردش آورد.

دولت درمدت دو سال باید تمام پرداخت ها و هزینه کردها را به صورت سیستمی شفاف کند

شکری با اشاره به اینکه دولت ظرف دو سال باید تمام سیستم های نرم افزاری در پرداخت ها و هزینه کردها به صورت سیستمی فعال کند،افزود:این سیستم نرم افزاری باید در دسترس دستگاه های نظارتی به ویژه مجلس قرار گیرد،تا شفاف شود که درطول سال درچه بخش هایی چه پرداخت هایی صورت گیرد، حتی تسهیلات برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف دستگاه باید شفاف باشد.

وی با بیان اینکه معاون وزیر صنعت روزگذشته اظهار کرده که امسال 23 هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشته است، افزود:اگر چینین اتفاقی رخ داده باشد،باید اثر آن در تولید، اشتغال و اقتصاد آن دیده شود،اما عملا چنین چیزی دیده نمی شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:اگر چنین دستاوردهایی شفاف به مردم و مجلس بیان شود،می تواند به اعتماد عمومی کمک کند،اما تا زمانی که دربخش مالیاتی،پرداختی ها و سایر بخش های اقتصادی شفافیت نباشد، اقتصاد کشور متضرر می شود./خانه ملت.

منبع : Gilan24.ir

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است